Close

Då är underhandsförsäljning bästa alternativet

Ann-Charlotte Stenbeck är mäklare på Lagerlings. Foto: David Thunander

Många säljare vill av olika skäl inte gå ut publikt med sina våningar eller lägenheter. Det kan vara offentliga personer eller någon annan som inte känner sig bekväm med att visa upp sitt hem på internet. Då är underhandsförsäljning ett mycket bra alternativ. Lagerlings mäklare Ann-Charlotte Stenbeck förklarar när ett sådant tillvägagångssätt är det bästa alternativet.

Lagerlings underhandsregister består av två delar, förklarar mäklaren Ann-Charlotte Stenbeck.
– Dels vårt nätverk med närmare 10 000 tidigare köpare och säljare. Kort sagt, goda relationer som har byggts upp under drygt 70 års verksamhet. Sedan har vi spekulantregistret: de som aktivt letar efter en ny bostad just nu. Antalet varierar över tid men i genomsnitt har vi 600 personer som söker lägenhet eller våning på Östermalm. Det kräver mycket arbete att hålla kontakt med alla, men vi har stor glädje av detta när vi ska matcha rätt person med rätt bostad. Här har vi även nytta av att vara enda mäklare som uteslutande specialiserar sig på Östermalm.

Hur många försäljningar sker under hand hos Lagerlings?
– Det varierar beroende på hur marknaden ser ut. Just nu säljer vi en stor andel under hand. Närmare 40 procent. Fler än någonsin är försiktiga med att exponera sitt hem på nätet när tiderna är osäkra. Vi har många kunder som inte vill sälja om de inte känner att de får rätt pris och då är under hand ett bra sätt att kunna vänta ut rätt köpare. Enda nackdelen är att det kan ta längre tid att sälja jämfört med öppen visning och budgivning. Å andra sidan brukar slutresultatet bli minst lika bra.

Så coronakrisen har inneburit en ökning av underhandsförsäljning?
– Tveklöst. Senaste månaden har vi haft en kraftig ökning av förfrågningar om att matcha sin bostad mot vårt nätverk. Det är det som är Lagerlings styrka – vi känner fler som vill köpa bostad på Östermalm än någon annan. Historiskt har det visat sig vara extra värdefullt i tider av oro då det handlar om att skjuta med kula och inte med hagel. När många är tveksamma siktar vi istället in oss på de köpare som verkligen behöver en bostad och är kapabla att ta ett beslut.

För vilka objekt fungerar under hand bäst?
– Normalt säljer vi bara större våningar – kring 200 kvadratmeter och över – under hand. Vi märker dock att även ägare till mindre lägenheter börjar få upp ögonen för metoden.

Växer underhandsmarknaden generellt?
– Det varierar oerhört beroende på marknadsläge. I en tid där färre vill sälja och färre vågar köpa växer underhandsmarknaden medan den minskar i en kraftigt stigande marknad. Under hand leder sällan till stora budgivningar utan det handlar om att sätta rätt pris och hitta rätt köpare medan en öppen försäljning bygger mer på försiktiga utgångspriser och garanterad budgivning. En erfaren mäklare kan vägleda kring vilken metod som passar bäst i varje marknadsläge.

Riskerar man att tappa pengar när det inte blir budgivning på öppna marknaden?
– Strategin med budgivning bygger på att det finns många som vill köpa din bostad. Då är det en väldigt bra metod. Har man en bostad som är mer nischad eller säljer i ett marknadsläge där många inte vågar slå till, handlar det snarare om att matcha bostaden med rätt köpare till rätt pris. Då är under hand ett bättre alternativ.

Om du vill anmäla ditt intresse går det utmärkt att ta kontakt med Ann-Charlotte Stenbeck, anncharlotte@lagerlings.se, alternativt skicka ett introduktionsmail till underhand@lagerlings.se.

Close