Close

Marknadsanalysen: Gladare tongångar på bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden här på Östermalm har inlett året oväntat starkt. Efter en lång period av osäkerhet har säljare och köpare börjat hitta varandra igen och vi har fler besökare på våra visningar än på länge. Budgivning börjar bli allt vanligare och vi ser åter en stabil prisbild. Som i alla tider av osäkerhet tar det lite tid att vänja sig vid en ny prisbild och ett nytt beteende. Vi som har varit med i marknaden länge känner igen mönstret. Först kommer förnekelsen. En period där de som säljer väntar och tänker att det här går nog över. Samtidigt är alla köpare avvaktande eftersom man vill se hur priserna skall utvecklas och vad som händer med räntor och inflation. Det vi efterhand kan se är att de statistiska slutpriserna för bostäder på Östermalm stod still under sista kvartalet 2022 efter att ha sjunkit med i genomsnitt 15% tidigare under året. Under januari i år kunde vi för första gången på länge konstatera stigande priser. Drygt 3% upp på Östermalm medan genomsnittet i Stockholms innerstad ökade knappt 2%.

Under januari i år kunde vi för första gången på länge konstatera stigande priser.

Även om januari normalt brukar vara en stark månad så är ökningen större än normalt och en tydlig indikator på att marknaden börjar stabiliseras. Februari har också visat på en viss återhämtning av prisbilden. Av historien kan vi se att det i oroliga tider är på Östermalm nedgångar märks av först, men lika så är det här vi först brukar märka av en vändning. Riksbankens räntehöjning i februari var väntad och redan diskonterad av marknaden. Riksbanken räknar nu med ytterligare en höjning i april även om många expertbedömare tvekar kring om den verkligen blir av. Stabilitet är ibland viktigare för bostadsmarknaden än faktiskt pris. Så länge du kan köpa och sälja i en stabil marknad är det lättare att våga ta beslut. Det är sannolikt därför vi nu börjar se att en del åter vågar köpa innan de har sålt. Något vi inte har sett under det senaste året.
Vi har idag omkring tre gånger så många besökare på våra visningar jämfört med i höstas och även om budgivningarna inte på långa vägar är lika hetsiga som på toppen i februari 2023 så är tendensen tydlig. Marknaden börjar fungera igen och köpare och säljare har lättare att mötas. De som säljer sin bostad har fått acceptera den nya prisbilden och begär nu priser som ligger i nivå med de avslut som sker. Budgivningarna börjar fortfarande ofta under begärt pris men den statistiska skillnaden mellan begärt pris och slutpris är idag nästan noll. När detta inträffar brukar marknaden ha hittat ett jämviktsläge. Det har historiskt resulterat i att många köpare och säljare som har stått utanför marknaden och väntat på stabilitet nu ger sig in och vågar köpa och sälja igen. Vår prognos är att årets första kvartal kommer att visa på svagt stigande priser medan priserna därefter kommer att stå still under resten av 2023. Som alltid är ni varmt välkomna att kontakta mig eller någon av mina kollegor om ni har frågor om bostadsmarknaden här på Östermalm.

Vänligen, Richard Lagerling, Fastighetsmäklare

Close