Close

Ökad aktivitet i höst med allt kortare försäljningstider

Bostadsmarknaden här på Östermalm har sett en tydligt ökad aktivitet under hösten. I augusti ökade utbudet vilket är normalt för säsongen. Många spekulanter som då var nya i marknaden ville se sig om innan beslut och det tog fortfarande längre tid att sälja.

När vi kom in i september började vi märka av en stor skillnad. Inflödet av nya objekt till marknaden började avta medan allt fler lägenheter såldes. Under september och oktober har vi sålt mer än dubbelt så många lägenheter varje vecka jämfört med i våras. Allt tyder på att marknaden nu har hittat en jämnvikt och allt fler vågar både köpa och sälja igen.

Under september och oktober har vi sålt mer än dubbelt så många lägenheter varje vecka jämfört med i våras.

Mönstret kan vi känna igen från tidigare perioder av avvaktande marknad. När prisbilden börjar klarna minskar gapet mellan säljares och köpares förväntningar. Vi ser tydligt att bra objekt som läggs ut till korrekta marknadspriser säljs relativt snabbt. Det som tar tid är de hem som har brister eller som ligger ute till ett önskepris.

Statistiken visar att avslutspriserna på Östermalm har varit oförändrade i 12 månader. Prisbilden blir allt tydligare för den som tittar på faktiska avslutspriser. De säljare som tidigare har levt på hoppet har blivit mer realistiska. Å andra sidan har de köpare som har väntat på ytterligare prisnedgångar börjat inse att det inte verkar hända. Inflationen är avtagande och vi börjar tydligt se slutet på räntehöjningar. Bankernas prognos är att räntorna kan komma att sänkas redan under det andra halvåret nästa år.

Precis som aktiebörsen är bostadsmarknaden snabb att diskontera förväntningar om framtiden. En räntehöjning behöver inte ha hunnit slå igenom i plånboken för att den skall hamna i din kalkyl. Man kan därför förutsätta att förväntningarna redan är diskonterade i prisbilden. Inte minst bankerna är snabba att lägga in förväntade nyckeltal inför lånelöften.

Många som av osäkerhet har skjutit upp sitt behov av att flytta kommer nu till skott och vi upplever att allt fler nu faktiskt vågar köpa innan de har sålt. När priserna står still kan du köpa och sälja i samma marknad. Att allt fler har fått sin bostad såld frigör även flera potentiella köpare vilket ökar chansen till en budgivning. Mönstret känns igen från vad vi har sett när hjulen börjar snurra igen efter tidigare perioder av osäkerhet.

Vår prognos är att vi kommer att få se stillastående priser även under det närmaste året, men samtidigt ett minskat utbud då försäljningstiderna blir allt kortare igen. Om det går fortare att sälja ligger färre objekt ute under lång tid vilket i sig leder till ett minskat utbud. Ett minskat utbud brukar leda till att många tvekar att sälja innan de har hittat något nytt och utbudet minskar därmed ännu mer. Tydliga indikatorer på jämnvikt i utbud och efterfrågan. Det blir inte längre givet att det är köparens marknad.

Vi på Lagerlings är glada över att se att så många ger oss förtroendet att förmedla deras hem. Färsk statistik från Booli.se för 2023 visar att Lagerlings under året har förmedlat hela 33 % av den totala försäljningsvolymen på Östermalm. Vår närmaste konkurrent har 9% andel.

Eftersom vi med god marginal är marknadsledande mäklare på Östermalm träffar vi fler spekulanter än någon annan mäklare. Med det nätverk och de relationer som har byggts upp under mycket lång tid kan vi hjälpa dig som vill sälja att hitta den perfekta köparen till just ditt hem. Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du har frågor om marknaden här på Östermalm.

Vänligen,

Richard Lagerling,
Fastighetsmäklare

Close