Close

Optimismen är tillbaka på bostadsmarknaden

Richard Lagerling analyserar marknaden.

Nu när vi kommit en bit in i det nya året kan vi konstatera att tongångarna på bostadsmarknaden är betydligt mer positiva än vad vi har sett på länge.

Även om Riksbankens retorik vill tona ner förväntningar av räntesänkningar under 2024 så är så gott som alla professionella bedömare överens om att året kommer att präglas av snabbt sjunkande inflation och ett antal räntesänkningar.

Ibland behöver saker inte bli bättre för att optimismen ska återvända. Det räcker gott med att människor känner sig trygga med att det inte blir värre. Redan under slutet av förra året började vi känna av att bostadsmarknaden på Östermalm höll på att lätta. De bästa objekten drog i väg i budgivning och våra spekulanter ställde färre frågor om väntade prisnedgångar. Året har inletts med ett något lägre utbud och vi får dagligen mejl och telefonsamtal från människor som har sålt sina hem och undrar varför det kommer ut så lite nytt.

Eftersom marknaden alltid har en tendens att anpassa sig efter förväntningar om framtiden kan man misstänka att utbudet nu kan komma att minska igen. Motivet att sälja innan man köper nytt blir inte lika starkt om man förväntar sig att räntorna ska börja krypa neråt och att en viss återhämtning av priserna därmed ligger i korten.

”Vi är stolta och glada över att fler än någonsin väljer att vända sig till Lagerlings för att köpa och sälja sitt hem här på Östermalm”

Det är inte bara de ökade räntorna som har skapat en trög bostadsmarknad under de senaste två åren. Innan denna tid ville så gott som alla köpa innan de hade sålt. Helt enkelt för att det är svårt att hitta en bra bostad och man vill inte sälja innan man köper om man misstänker att det kan bli dyrare under tiden man letar nytt.

Nu tror vi inte att priserna kommer att stiga under 2024. Sannolikheten talar snarare för en stillastående prisbild men en ökad omsättningshastighet. Även om svagt sjunkande räntor i sig borde öka köpkraften ser vi även att så gott som alla bostadsrättsföreningar har varit tvungna att höja sina månadsavgifter under 2023. Föreningarna på Östermalm har varit snabba att anpassa intäkterna efter den ökade kostnadsbilden och vissa föreningar har till och med gjort kapitaltillskott. Vi räknar därför inte med att det kommer att ske särskilt många ytterligare avgiftshöjningar under innevarande år. Merparten av föreningarna har redan hanterat detta.

I takt med att fler nu kommer att vilja köpa innan de har sålt och att en mer positiv förväntansbild kring räntor och prisutveckling har infunnit sig räknar vi med ett mer normalt år för bostadsmarknaden här på Östermalm.

Vi är stolta och glada över att fler än någonsin väljer att vända sig till Lagerlings för att köpa och sälja sitt hem här på Östermalm. Vi förmedlade under 2023 hela 33 procent av den totala försäljningsvolymen på Östermalm när det gäller hem från tre rum och uppåt. En marknadsandel som är större än något tidigare år.

Vi förmedlade även ett stort antal större exklusiva våningar under hand. Något som vi spår kommer bli alltmer vanligt i framtiden i takt med att människor värderar diskretion och integritet allt högre. Tveka inte att höra av dig till mig eller någon av mina kollegor om du vill ha hjälp att köpa eller sälja ett hem på Östermalm under året.

Vänligen,

Richard Lagerling
Fastighetsmäklare

Close