Close

Stark marknad med balanserad prisbild

Richard Lagerling analyserar bostadsmarknaden.

Det har varit en händelserik höst på många sätt. Inte minst på bostadsmarknaden här på Östermalm.

Bostadsmarknaden här på Östermalm var under den tidiga våren, av lätt förklarliga skäl, avvaktande. Många säljare avstod från att lägga ut sina hem till försäljning på den öppna marknaden och antalet underhandsförsäljningar var högre än normalt. Samtidigt var köparna försiktiga eftersom man naturligtvis var orolig för hur pandemin skulle påverka prisbilden. Under augusti och september kunde vi konstatera en stark återhämtning. Ett alltjämt lågt utbud kombinerat med en uppdämd efterfrågan gjorde att priserna i augusti och september steg. 

Under den senaste månaden har vi märkt att många som gått i tankar kring att sälja sin bostad men avvaktat nu har fått upp ögonen för att priserna har stigit och att vi ser en väl fungerande marknad. Under oktober ökade därmed utbudet och så gjorde även säljarnas prisförväntningar. Detta har lett till en bättre balans i utbud och efterfrågan. Budgivningarna stiger inte lika mycket som under sensommaren vilket naturligtvis beror på att de begärda priserna har ökat. Vår bedömning är att de genomsnittliga priserna nu inte längre stiger utan att marknaden är i balans. 

Det är även intressant att se hur prisspridningen mellan de allra mest attraktiva bostäderna som har ”alla rätt” jämfört med de bostäder som har vissa brister ökar allt mer. Tendensen har vi sett under många år men aldrig har det varit tydligare än nu. 

Det finns idag fler köpare som är kapabla att betala mycket för sitt nya hem än vad det har gjort någonsin tidigare. Samtidigt ställer dessa mycket höga krav på sitt boende och många har en tendens att uppskatta exakt samma egenskaper hos ett hem. Detta leder till att de allra bästa objekten går högre än någonsin tidigare medan de bostäder som har vissa brister inte riktigt har hängt med. Det är extra tydligt för de riktigt stora våningarna. En våning på Östermalm kring 300 m2 kan idag kosta under 100 tkr/m2 eller närmare 300 tkr/m2 beroende på läge, egenskaper, utsikt och planlösning. Ju större våning desto större skillnader i kvadratmeterpris. 

En erfaren mäklare vet hur man värderar ett hem och vilka egenskaper som påverkar priset. Allt fler av de större våningarna säljs under hand, genom vårt unika nätverk, helt utan publik marknadsföring och här är efterfrågan långt större än utbudet. Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du har frågor och funderingar kring värdet av din bostad här på Östermalm. 

Vänligen Richard Lagerling
Lagerlings

Close