Close

Stillastående priser och kortare försäljningstider

Köp på lång sikt och satsa på läge och kvalitet så långt som är möjligt ,råder Richard Lagerling i den senaste marknadsanalysen.

När vi ser tillbaka på bostadsmarknaden här på Östermalm under årets första kvartal kan vi konstatera en tydlig stabilisering av genomsnittspriserna. De lite mindre lägenheterna har inte riktigt tagit fart på samma sätt som de mellanstora och större. För fyra rum och större har priserna till och med stigit något enligt Hemnets slutprisstatistik för Östermalm. Sannolikt hänger det ihop med att mindre lägenheter oftare köps av yngre människor som av naturliga skäl behöver låna mer och därmed påverkas i högre grad av stigande räntor.
Det som har gått allra bäst under årets första månader är mellanstora lägenheter i föreningar med god ekonomi. Här ser vi att köparna helt klart är tillbaka i marknaden. Villaägare med utflugna barn och låg belåningsgrad är nu ivrigare att sälja huset och flytta in till stan. Många avvaktade under hösten då man först ville se en stabilisering av priserna. Denna målgrupp är mindre känslig för räntan och mer påverkade av driftskostnader. Föreningar med låga avgifter premieras.
Många frågar om oron för vissa nischbanker i USA och Europa har påverkat prisbilden. Vår prognos är att detta har mer av en psykologisk effekt än en faktisk inverkan på bostadspriserna på Östermalm. De snabba räntehöjningarna har, precis så som Riksbanken har avsett, lett till att konjunkturen snabbt har försämrats. Detta är själva målet med räntehöjningarna och leder i sin tur till minskad inflation. Sannolikheten för att räntan skall sänkas igen snabbare än vad som tidigare var väntat har därmed ökat. Stora våningar om 200kvm och större går starkt om läget är bra. Vi ser här en mycket tydlig skillnad i kvadratmeterpriser beroende på läge och våningsplan. Ju större våning och ju bättre läge desto högre kvadratmeterpris. Detta hänger även ihop med att utbudet av riktigt stora våningar med topplägen har minskat alltmer under det senaste årets oroliga marknad. De som äger dessa våningar har sällan bråttom av ekonomiska skäl utan kan snarare tycka att de vill invänta ett bättre ekonomiskt klimat att sälja i. De få toppobjekt som kommer ut säljs till mycket höga priser.

Köp det bästa läget du har råd med och köp på lång sikt.

De stigande räntorna har även lett till att det blivit stora värdeskillnader mellan lägenheter i föreningar med låg skuldsättning jämfört med de som har en hög belåningsgrad. En ny lag som trädde i kraft vid årsskiftet anger att vi mäklare skall redovisa bostadsrättensandel av föreningens totala skuld i kronor. Vi välkomnar detta och tycker att det är väldigt bra att våra spekulanter tydligt kan se skillnaden mellan en förening med stark ekonomi och en som är utsatt för ränterisk. Samtidigt får man inte glömma att värdera intäkter från kommersiella lokaler. En intäktsbringande tillgång måste värderas likaväl som en skuld. De flesta bostadsrättsföreningar på Östermalm har höjt sina månadsavgifter under början av året. Detta skapar trygghet och stabilitet. Det är bra att redan nu ha tagit höjd för ökade kostnader. Tydlighet och stabilitet skapar en bättre marknad.
Vårt allra bästa råd är samma som alltid. Köp det bästa läget du har råd med och köp på lång sikt. Kvalitet lönar sig alltid. Så har det alltid varit och så kommer det att bli även i framtiden.

Close