Close

Jämvikt mellan utbud och efterfrågan

Richard Lagerling analyserar marknaden.

Efter en lång och kall vinter är våren äntligen här och vi kan tydligt se att även bostadsmarknaden har tinat upp och börjat fungera normalt igen. Så som vi förutspådde i den förra marknadsanalysen har priserna nu börjat stiga svagt och vi kan i statistiken konstatera tre månader i rad med stigande bostadspriser här på Östermalm.

Prisuppgången är dock inte särskilt dramatisk utan det handlar än så länge endast om några få procent. Vi räknar inte heller med några radikala prisökningar under årets andra kvartal eftersom det allmänna kostnadsläget för privatpersoner så väl som för bostadsrättsföreningarna fortfarande är betydligt högre än för några år sedan. De allra flesta bostadsrättsföreningar har nu anpassat sina månadsavgifter till det nya kostnadsläget och vi kan se att de nya avgifterna är inprisade i marknaden.

Det som är avgörande är i stället att marknaden nu fungerar mer normalt. Utbud och efterfrågan är i jämvikt och förväntansbilden hos både köpare och säljare är mer realistisk. Detta leder till allt kortare försäljningsprocesser och vi ser att budgivning är vanligare än prutning.

Det är tydligt att de hem som har många eftertraktade egenskaper är väsentligt populärare och därmed betydligt dyrare än de bostäder som har brister. Vi ser nu ofta budgivning på de allra mest attraktiva hemmen medan vissa objekt fortfarande säljs under utgångspris.

Skillnaden mellan de lägsta och de högsta kvadratmeterpriserna ökar allt mer.

En tydlig trend som har pågått i många år är att prisskillnaderna ökar. De hem som har de bästa lägena blir allt dyrare jämfört med de mer genomsnittliga objekten. Skillnaden mellan de lägsta och de högsta kvadratmeterpriserna ökar allt mer. Det skiljer i dag upp till 400 procent i kvadratmeterpris mellan de mest och de minst populära lägena här på Östermalm.

Detta är inte unikt för Östermalm utan man kan se en liknande tendens i många andra länder och större städer i världen. Detta beror i sin tur på att det finns allt fler människor som har ekonomiska möjligheter att köpa det allra bästa medan utbudet på de allra bästa lägena inte har ökat utan snarare minskat i takt med att många drar sig för att sälja. De stora prisökningarna under de senaste 20 åren har skapat inlåsningseffekter.

De historiskt stora prisskillnaderna ställer allt högre krav på oss mäklare att göra en korrekt och seriös bedömning inför varje försäljning. Det är många nyanser som måste vägas in och för dig som säljer finns det oftast bara en chans att göra rätt från början.

För att lyckas med en försäljning måste allt stämma. Rätt tajming, rätt prisstrategi och rätt spekulantunderlag är avgörande faktorer för en lyckad försäljning. Det är nu viktigare än någonsin att välja rätt mäklare när du ska sälja ditt hem.

Många experter förutspår att det närmaste decenniet kommer att präglas av en mycket kraftig ekonomisk tillväxt i takt med att ny teknik förändrar världen i grunden. Man talar om en ny industriell revolution där AI och teknologins utveckling kommer att öka produktiviteten exponentiellt på ett sätt mänskligheten aldrig har upplevt tidigare.

Detta talar för att trenden med större procentuella prisökningar på de allra bästa lägena kommer att fortsätta. Vårt bästa råd är därför samma som alltid. Köp det allra bästa läget du har råd med. De bästa lägena klarar sig alltid bättre i sämre tider och ökar mer än andra i goda tider.

Vänligen,

Richard Lagerling
Fastighetsmäklare

Close