Close

Tydlig vändning på bostadsmarknaden

Richard Lagerling analyserar marknaden.

Under februari har vi kunnat konstatera en tydlig vändning på bostadsmarknaden. Utbudet minskar och antalet aktiva spekulanter ökar. Detta har resulterat i allt fler budgivningar och antalet försäljningar ökar markant vecka för vecka. När det väl vänder brukar det alltid gå snabbt.

Historien har visat att just bostadsmarknaden på Östermalm är där förändringarna syns först. När marknaden bromsar in brukar den alltid bromsa in på Östermalm först och sedan sprida sig till andra områden. Likväl är det alltid på Östermalm marknaden vänder upp först. Det visar erfarenhet från tidigare oroliga perioder bland annat i samband med kriserna kring 1992, 2001 och 2008.

Hur kommer det sig då att bostadsmarknaden visar så tydliga tecken på att börja fungera mer normalt igen kan man fråga sig? Boräntorna har ju inte hunnit sänkas ännu.

Precis som aktiebörsen är bostadsmarknaden framåtblickande. Människor som tar stora ekonomiska beslut baserar oftast dessa inte bara på köpkraften just i dag utan även på förväntningar om framtiden. När en majoritet nu förväntar sig stillastående eller sjunkande boräntor, och allt fler bedömare spår att priserna ska stiga igen, känner sig många tryggare med att fatta stora beslut. Ibland räcker det med att man känner sig trygg med att det inte kommer att bli värre för att man ska våga komma till skott.

När människor är oroliga avstår man gärna från att fatta stora beslut. När oron minskar leder det till allt fler vågar köpa en ny bostad.

I en marknad med sjunkande bostadspriser väljer i princip alla att sälja sin bostad innan man vågar köpa en ny. Det blir för riskabelt annars. När bostadspriserna inte längre sjunker känns det inte lika angeläget att sälja först. Det kan snarare vara en risk då man riskerar att få köpa i en stigande marknad efter det att man redan har sålt. Nu märker vi att allt fler vill hitta en ny bostad som passar innan man är beredd att släppa den nuvarande. Man vill inte riskera att stå utan bostad och behöva stressa fram ett köp. Återgången till detta mer normala beteende bidrar naturligtvis till ett minskat utbud.

Eftersom allt fler nu vill köpa innan de har sålt ökar även efterfrågan. Om vi dessutom väger in det stora uppdämda flyttbehovet som har skapats under snart två år av avvaktande marknad leder det automatiskt till ett ökat köpintresse kombinerat med ett minskat utbud.

På så sätt kan priserna till och med komma att stiga under de närmaste månaderna trots att Riksbanken ännu inte har börjat sänka boräntan.

Bostadsmarknaden här på Östermalm styrs av flera olika faktorer. Köpkraft, utbud och efterfrågan är några av de viktigaste. Även om köpkraften egentligen inte har förbättrats under den senaste tiden så bidrar ett lägre utbud och en ökad efterfrågan till att priserna kan stiga redan innan Riksbanken gör sin första sänkning av styrräntan. De flesta marknader reagerar på förväntningar om framtiden långt innan förändringen har skett.

Att priserna sjönk under 2022 berodde dels på ökade boendekostnader bland annat i form av högre räntor, dels av allmän osäkerhet och oro. När människor är oroliga avstår man gärna från att fatta stora beslut. När oron minskar leder det till allt fler vågar köpa en ny bostad. Eftersom många som har bott i sin bostad länge har lägre lån och därmed är mindre beroende av bolåneräntor och mer beroende av stabilitet ser vi nu att hjulen på bostadsmarknaden börjar snurra igen.

Det tog ovanligt lång tid denna gång. 18 månader av stiltje har nu förbytts i en alltmer fungerande marknad. Vi som har varit verksamma som mäklare på Östermalm länge känner igen mönstret och kan vägleda våra kunder till att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Tveka inte att kontakta mig eller mina kollegor om du har frågor kring bostadsmarknaden här på Östermalm.

Vänligen,

Richard Lagerling
Fastighetsmäklare

Close