Close

Höstens första slagauktion på Bukowskis

Den är en samling om 136 verk som Bukowskis har fått förtroendet att sälja, som går under namnet ”Glädje, omtanke, respekt – En samtida samling”, har tillkommit under många år och sträcker sig från etablerade internationella konstnärer så som Frank Stella, Bernar Venet till svensk samtidskonst från Maria Friberg, Karin Broos, Charlotte Gyllenhammar m fl. Samlingen omfattar även vågad design och konsthantverk. Samtliga 136 verk har som en naturlig del funnits tillgängliga på företagskoncernens kontor, där medarbetarna har fått ta del av samlingen i sitt vardagliga arbete.

Kulturen har sedan tidernas begynnelse varit ett viktigt fundament i olika samhällen för att ge oss en identitet och ett sammanhang, en förståelse för var vi kommer ifrån och för den samtid vi lever i. Ordet kultur står ytterst för bildning och odling av intellekt. Det har varit livsavgörande för människans fortlevnad att skapa en gemenskap och en tillhörighet som är utvecklande och som för mänskligheten framåt. Detta är minst lika viktigt när det gäller att skapa en dynamisk, utvecklande och inspirerande företagskultur. Att ett företag äger en samling är en tradition som går tillbaka ända till renässansen. 

Företagets ägare beskriver inför betraktarna passionen för och syftet med samlingen som: Kultur är som syret för vår kropp. Aktiverar och stärker. För oss framåt. Steg för steg i en oändlig, positiv kurva. Bakom varje verk finns ofta en viktig historia och själ. Upplevelsen växer, om man förstår bakgrund och sammanhang. Ta er tid. Läs på. Fråga. Diskutera. Ge konsten en chans.

”Syftet med vår konstsamling på våra kontor är att ge inspiration, skapa glädje för alla men också att ta ställning för konst som en viktig företeelse i samhället. Samlingen är därmed även en påminnelse om, och ett uttryck för, våra värderingar och grunder, säger säljaren till samlingen”. Lena Rydén, specialist Modern Konst på Bukowskis uttalar sig om respektive toppverk nedan.

Bernar Venet räknas tillsammans med Joseph Kosuth och Dan Flavin som en av pionjärerna inom den konceptuella konstscenen i början av 1970. Utifrån ett matematiskt förhållningssätt utforskar han olika former som bågar och vinklar. Materialet är stål som Venet låter få en patina som han menar reflekterar ljuset på bästa sätt.
När jag såg denna första gången trodde jag att den var i mänsklig storlek! Sean Henry arbetar med verklighetstrogna bemålade bronsskulpturer. Personerna som är avbildade föreställer alldagliga människor och det Henry fastnat för är deras anonymitet. De är våra vardagshjältar.
När du går förbi så känns det genom en optisk illusion som detta verk följer efter dig! Julian Opie är inspirerad av popkonst, minimalism, klassisk porträttkonst och japanska träsnitt och har framförallt arbetat med porträtt och i det minimalistiska uttrycket på ett lysande sätt fångat den enskilda personens karaktärsdrag.

Auktion startar idag kl.17.00 och går att följa live eller i salen på Arsenalsgatan 2.

Close