Close

Stefan Ortmark om den samtida konstens tillstånd

Stefan Ortmark är den före detta aktiemäklaren som började analysera konst istället för företag. Idag bidrar han som art advisor till att förflytta en större del av världens kapital till konsten. 

Stefan Ortmark

Handen på hjärtat – hur stora är likheterna mellan ditt jobb som aktiemäklare och art advisor?
– Det finns fler likheter än konstvärlden kanske vill kännas vid. Men det är idag tyvärr en ganska liten del av de som kan köpa konst som faktiskt gör det – och konst är även en bra investering. Sedan finns det ett altruistiskt motiv med det jag gör också; jag vill flytta kapital till en plats där det gör gott.

Varför är det så få av de som har kapital som investerar i konst?
– Det finns många klichéer om konst – en av dem är: Jag kan inget om konst! Den är egentligen märklig för du låter ju inte bli att konsumera musik för att du inte kan musikhistoria. Många som är i en position att göra investeringar är ovana och obekväma vid att inte vara experter på nya områden de ger sig in på. Det tror jag är en av anledningarna till att såpass få har gett sig in konstvärlden.

Men där kommer ju du in i bilden, hur går en process till när du tar emot en kund?
– Det beror på hur insatt en presumtiv konstköpare är men i ett initialt möte brukar jag visa hundratals bilder inom olika konstyttringar. Av dessa är det kanske ett 10-tal som tilltalar kunden. Därifrån har vi en grund att utgå från och jag kan ta fram förslag succesivt utifrån det.

Hur avgör du vad som är en bra investering och hur värderas ett konstverk på förstahandsmarknaden?
– Förenklat kan man säga att jag jämför konstnärens cv och pris. Hur länge har konstnären ställt ut? Vilka gallerier representerar konstnären? Har några viktiga kritiker skrivit om den? Det finns en databas, Artfacts, som jag använder mycket. Där rankas konstnärer utifrån utställningshistorik genom karriären.

Black Friday Kardashian
Konstnär: Thomas Bayrle

I de konstverk du presenterar för kunden har du också med i beräkningen att det ska vara en god ekonomisk investering. Hur går den processen till?
– Förmodligen hittar du inte bara ett verk eller en konstnär du gillar, utan ganska många. Utifrån det urvalet bedömer jag vilken eller vilka konstnärer där det också finns en ekonomisk vinkling, utöver det estetiska. 

Hur väl står sig då konst i jämförelse med till exempel aktier?
– Bra! Sekundärmarknaden finns det mycket statistik på, men inte på primärmarknaden. Men dyra verk står sig förvånansvärt bra. CITI ger ut en årlig publikation med statistik över konstmarknaden som visar att konst avkastat strax under aktier de senaste 35 åren. Då räknar man inte in att konsten även ger en avkastning i njutning som ju är det viktigaste. Ser man till de siffrorna så ska förmögna människor verkligen köpa konst.

Amás(s) Astair
Konstnär: Alicja Kwade

Hur håller du själv koll på konstmarknaden som ju bara växer och blir alltmer global?
– Jag reser oerhört mycket och går på gallerier och mässor. Bara i vår är jag på sex olika konstresor. De stora konstmässorna är ovärderliga – de står för ungefär halva omsättningen för gallerierna. Art Basel i Schweiz är den främsta och samlar världens bästa samtidskonst.

Du nämnde tidigare att du tror på konsten som världsförbättrare – på vilket sätt?
– Konsten kräver en öppenhet och förmåga att ta till sig och acceptera något som man inte kan sätta etikett på. Den förmågan, tror jag, är bra hos en människa och ett samhälle. Det finns också en underbar anekdot som Stephen Fry berättade om Oscar Wilde i podcasten Talk Art. Wilde var på influencerturné i USA – han var trots allt den tidens influencer. Vid en presskonferens fick han frågan varför USA som var ett så nytt land med alla möjligheter ändå präglats av våld, ondska och krig. Wilde svarade då: ”You have such ugly wallpaper!” Det får en ju att fundera på hur det ser ut hemma hos Putin.

Vilka generella trender ser du inom konstvärlden just nu?
– Efter att i mångt och mycket ha negligerats i århundraden har kvinnliga konstnärer och minoritetskonstnärer varit i fokus de senaste åren och det bara accelererar. En annan trend är NFT:s.

Hur ser framtiden ut för just NFT:s?
– Man måste skilja på NFT:s, som bara är en registrering, och digital konst. När det gäller NFT:s så hoppas jag att all konst kommer att registreras i framtiden. Det kanske blir tråkigare, men det gör att fler vågar köpa konst. När det gäller digital konst så tror jag att det blir en nisch i stil med video– eller fotokonst. Men om 50 år kanske alla håller på med digital konst!

Close