Close

Östra Real och Stadshuset har samma arkitekt

Ragnar Östberg är ansedd som en av 1900-talets främsta svenska arkitekter och mest känd för Stadshuset. Inte lika många känner till att han 13 år tidigare ritade Östra Real.

Östra Real 1930.

Östra Real blev en vattendelare för Ragnar Östberg. Många ansåg att skolan, som stod färdig 1910 och invigdes av Gustav V, var hans genombrott och Östberg lovordades. Andra ansåg att han var kontroversiell och den höga muren mot Karlavägen väckte upprörda känslor och protester. Östberg hade en säregen stil och hans signum var blandningen av exotiska intryck från södra Europa och vårt storsvenska ideal som kryddades av hans sinne för detaljer. I unga år fick han stipendium som han använde till att cykla genom Europa. Många anser att hans stil är resultatet av de intryck han fick under sin vistelse utomlands. Bland annat kan man ana att Stadshuset har inspirerats av Dogepalatset i Venedig. Östra Real är byggd i nationalromantisk stil med handslaget rött tegel och både k-märkt samt blåklassificerad, den högsta klassificeringen som ges till byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

EN KONSTSKATT
I början av 1900-talet ansåg man att det var betydelsefullt med konst för ungdomar, att anrika Östra Realhus förstärkte känslan av studietidens betydelse. Därför ombads Prins Eugen att måla en fresk i entrén. Han målade ”solen strålar över staden” som är det första som möter eleverna när de öppnar de tunga dörrarna och kliver in i den pampiga byggnaden. Prins Eugen delade uppfattningen att konst var viktigt för ungdomar och bekostade därför en fresk av Axel Törneman. Att Törneman skulle måla gladde Ragnar Östberg. De var nära vänner och Östberg beundrade Törnemans konst och hade ritat hans sommarhus på Runmarö. En fresk målas direkt på fuktig kalkputs vilket gör att färgen tränger in i väggen, genialiskt i en skolbyggnad ur hållbarhet och stöldsynpunkt. Prins Eugen och Axel Törneman är bara två konstnärer bland flera att bidra till Östra Reals konstskatt. Georg Pauli och Filip Månsson utförde väggmålningar samt dekor och i skolans korridorer står skulpturer av Carl Milles och Carl Eldh. Det sparades inte heller på den yttre utsmyckningen utan Carl Eldh gjorde reliefer i granit, bland annat i skolans mur. Relieferna avbildar endast pojkar, då skolan länge var en gosskola känd för sin stränga disciplin. Det dröjde till 1959 innan Östra Real tog emot sina första flickor.

Östra Real 2021.

RÄTT NAMN
Skolan har under åren haft många olika namn. Allt från Ladugårdslands Lägre Elementarläroverk till Högre Allmänna Läroverket å Östermalm. Trots de många olika benämningarna har skolan alltid kallats Östra Real i folkmun. Så 1990 bestämde man att göra det enkelt och ge skolan det namn alla de facto använde. Lite paradoxalt att man använder Real i namnet då realexamen avskaffades när man införde nioårig obligatorisk skola och sista realexamen avlades 1973.

OMFATTANDE RENOVERING
2018 gjordes en behövlig renovering av skolan. Det var en komplex uppgift att riva i en 100 år gammal k-märkt byggnad full av konst. Konsten och skulpturerna fick lyftas ut med silkesvantar. Varenda ledning och rör byttes och det mest akuta var att åtgärda ventilationen som inte hade uppdaterats sedan 1910. När golvet bröts upp, fann byggarna bevis på hur gammal byggnaden är, då de hittade dagstidningar från 1908 som kostade 3 öre. Nu har 1100 elever flyttat tillbaka till sin anrika gamla skola som står rustad för kommande 100 år.

Close