Close

Tattersall – exklusivt ridhus och nöjescentrum i slutet av 1800-talet

Fastigheten på Grev Turegatan där Grodan ligger döljer en fantastisk historia. På slutet av 1800-talet låg där ett elegant ridhus, stall och nöjesetablissemang för stadens välbärgade invånare – ett Tattersall. Ett begrepp uppkallat efter en mycket förmögen engelsk affärsman som levde i London.

Richard Tattershall var inte förmögen från barndomen utan började sin yrkesbana som stalldräng och slet hårt för att avancera till stallmästare och hästtränare. Han var driven och insåg tidigt hur han skulle kunna tjäna pengar på  engelsmännens stora intresse för hästar. I Hyde Park öppnade han ett första Tattersall, ett elegant och mycket påkostat ridhus och stall. Verksamheten växte snabbt och kom snart att omfatta en hästmarknad, där hästar köptes och såldes, samt en kapplöpningsbana mitt i Hyde Park. Inte nog med det, han såg bara möjligheter och byggde flitigt vidare på sitt affärsimperium som utökades med utställningar, lawntennnis och velocipedåkning. Den enskilt mest lönsamma och framgångsrika inkomstkällan i verksamheten blev vadhållning vid kapplöpningsbanan. Han lät också bygga restauranger och exklusiva möteslokaler angränsande och det blev populärt bland den förmögna delen av befolkningen att umgås på Tattersall. Affärsidén spreds över världen och det öppnades Tattersalls i Paris, Berlin, New York, Sydney och Stockholm.

I Sverige öppnades Tattershall 1898 på Grev Turegatan 16 och var en stor och mycket påkostad anläggning. Här fanns stall för 90 hästar och en väl tilltagen manege i två våningar med en rymlig läktare med plats för omkring 300 åskådare, enorma speglar samt utrymme för orkester. Här tog överklassen ridlektioner och gav riduppvisningar. I vindsvåningen fanns velocipedskola där framförallt kvinnor var välkomna att lära sig cykla på  en träningsbana lika lång som fastigheten. Det fanns också en tennisbana i huset med möjlighet att ta tennislektioner.

I gatuhuset låg restauranger och butiker, vilket det gör än idag. På restaurang Grodan finns de ursprungliga takmålningarna kvar och även de franska sidentapeterna i festvåningen en trappa upp, är till största del bevarade. Öppnar man skjutdörrarna mellan den stora festvåningen och intilliggande salonger får man en 47 meter lång sammanhängande sal. Den största i Stockholm. Här hölls det enorma banketter med herrar i frack och damer i långklänning. Idag kan 175 gäster serveras sittande vid bord.

Trots att Stockholms Tattershall var mycket populärt gick anläggningen i konkurs redan efter två år. Driften var alldeles för dyr och gjorde det omöjligt att uppnå någon lönsamhet. Tyvärr totalförstördes det ståtliga ridhuset 1913 i en katastrofal brand som kom att omtalas som den mest dramatiska i Stockholm på decennier. Byggnaden återställdes på mindre än ett år efter branden och Ingenjörsvetenskapsakademin flyttade in. IVA driver än idag sin verksamhet från de historiska lokalerna och ett skulpterat hästhuvud på fasaden vittnar om den ursprungliga verksamheten.

Close