Close

”En sällsynt lyckad förening”

Åmells konsthandel ställer ut en unik samling tuschteckningar av tecknaren Carl Larsson.

”Lycksaligheten

Nationalmålaren Carl Larssons karriär inleddes redan under studietiden vid Konstakademin på 1870-talet. Förutom sina välkända akvareller, var han också involverad i flera olika illustrationsuppdrag.  

Utställningen som just nu finns att se på Åmells konsthandel och galleri – kommer från en privat samling och består av 54 original med diktillustrationer. Teckningarna bildsätter Anna Maria Lenngrens diktverk ”Samlade skaldeförsök”.

– Man kommer väldigt nära Carl Larsson och ser den fina linjestilen som är så karakteristisk för just honom. Men också sättet att tolka och illustrera dikterna, säger Marcel Engdahl, intendent på Åmells konsthandel.

Han fortsätter:

– Anna Maria Lenngren var en av den gustavianska epokens mest framstående skriftställare. Under sin livstid skrev hon anonymt, på grund av att hon var kvinna. Det var först efter hennes död som maken lät ge ut diktsamlingen.

”Några ord till min kära dotter

Carl Larsson fick i uppdrag att illustrera dikterna. Teckningarna är utförda runt år 1883–84 och är målade med tusch direkt på papper. Därefter har de monterats på kartong.

– För Carl Larsson var detta ett prestigeuppdrag – eftersom det är en specialutgåva som kan sägas tillhöra svensk litteratur- och kvinnohistoria.

Vad kan man vänta sig av utställningen?
– Det är ett stort antal teckningar så finns det mycket att se. Bredvid varje teckning har vi också tagit med dikten som den hör ihop med. På så vis får man ett dubbelt värde – dels en del av Carl Larssons konstnärliga hand, dels ett stycke litteraturhistoria. En sällsynt lyckad förening.

UtställningenTecknaren Carl Larsson” pågår mellan 16–28 mars på Åmells konsthandel. Birger Jarlsgatan 14.

Text: Johanna Jansson

Close