Close

Lagerlings är marknadsledande på Östermalm


Richard Lagerling gläds åt att Lagerlings stod för 25 procent av den totala bostadsförsäljningen i stadsdelen förra året.

Bostadsmarknaden har kommit igång ordentligt för säsongen. Det märks tydligt att aktiviteten ökat och att många nya spekulanter tillkommit.

Statistiken visar att priserna på Östermalm nu stått stilla i mer än ett år och vi ser inga tecken på att detta skulle förändras under 2019. Vår prognos är att vi kommer få stillastående priser under ett antal år framöver.

Bostadsmarknaden är säsongsstyrd och mönstret är tydligt om man tittar historiskt. Lite lägre priser i slutet av varje säsong, alltså i juni och i december, medan priserna ligger lite högre i mitten av säsongen, då efterfrågan är som störst. Rätt tajmning kan alltså ha stor betydelse, både när man ska köpa och sälja.

Vår nya regeringsbudget innehåller bland annat ett förslag om att ta bort skatten (räntan) på uppskov med kapitalvinst vid bostadsförsäljning. Det innebär, grovt förenklat, att den som köper ny bostad slipper den relativt höga kostnaden för att skjuta upp vinstskatten och att du betalar vinstskatten först den dag då du lämnar marknaden.

Vi mäklare möter många som bott länge i sina bostäder, som amorterat sina lån, har låga boendekostnader men ändå drar sig för att flytta till mindre. En flytt har tidigare inneburit ökade månadskostnader i och med skatten på uppskov. Vi tror att det nya förslaget kommer att öka rörligheten på marknaden, vilket är ett steg i rätt riktning.

Vi på Lagerlings vill varmt tacka alla våra kunder som valde att sälja och köpa nya hem genom oss förra året. Under 2018 förmedlade vi hem på Östermalm för totalt tre miljarder kronor, vilket utgör 25 procent av den totala försäljningsvolymen i stadsdelen. Detta innebär nytt rekord för en enskild mäklarbyrå. I jämförelse kan nämnas att vår närmaste konkurrent hade en andel på 8 procent.

Lagerlings är marknadsledande i stadsdelen och den enda mäklare som uteslutande är specialiserad på Östermalm. Detta leder bland annat till att vi kan erbjuda marknadens största och mest aktuella spekulantregister.

Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du går i tankar på att köpa eller sälja ett hem på Östermalm.

Vänligen

Richard Lagerling

Fastighetsmäklare

Close