Close

”Många köpare missar hur hård undersökningsplikten är”

Lagerlings mäklare Felipe Martinez förklarar vikten av att göra en grundlig undersökning innan köp.

En viktig aspekt inför ett bostadsköp är den så kallade undersökningsplikten. Att köparen helt enkelt måste undersöka objektet innan kontraktsskrivning.

– Köper man villa finns ofta ett besiktningsprotokoll som bilaga till avtalet. I andra fall kan man få in en klausul om att en besiktning ska utföras inom viss tid innan köpet ska anses fullbordat, säger Felipe Martinez, mäklare på Lagerlings.

Köper man en bostadsrätt finns med största sannolikhet inte ett besiktningsprotokoll, eftersom det är föreningen som äger byggnaden och det man köper är en andel i föreningen. Bostadsrättsöverlåtelser regleras i Köplagen, vilket innebär att köp av bostadsrätt likställs med anskaffandet av exempelvis en bil. Grundregeln: man köper lägenheten i befintligt skick.

– Just därför gäller det att noggrant gå igenom skicket på lägenheten. Fungerar allt som det ska? Finns det några fuktskador?

Föreningens ansvar är att underhålla vatten- och avloppsstammar, elstigare, fasad, tak, balkonger, med mera. Innan affären slutförs bör man ringa någon i styrelsen för att få mer information, helt enkelt göra allt för att få en så klar bild som möjligt.

– Problemet, förklarar Felipe Martinez, är att det finns många köpare som missar hur hård undersökningsplikten är – och hur höga krav den ställer på köparen. Vi mäklare förklarar alltid hur viktigt det är att säljaren upplyser oss om allt en köpare bör veta. Vi lämnar ut noggranna frågelistor till säljaren och föreningen, men ibland uppstår ändå problem i efterhand. Det kan handla om allt från sprickor i handfat till att en yta inte stämmer.

Lagen är tydlig – köparen måste göra en noggrann och ingående undersökning och undersöka allt som går att upptäcka.

– Det går inte att i efterhand hävda att man inte såg att det droppade från vattenblandaren i köket eller att diskmaskinen slutar fungera efter 3 månader, just för att man köper en bostad i befintligt skick. Mitt råd till köpare är: ställ hellre en fråga för mycket, ring styrelsen, lusläs årsredovisningen. Som mäklare vill jag gärna uppmana alla som ska köpa en ny bostad att ta reda på så mycket fakta som möjligt.

Close