Close

Barnsjukhuset Martina inför nya rutiner

Barnsjukhuset Martina tar fram nya rutiner och innovationer för att kunna erbjuda trygg vård och minska spridningen av Covid-19.

Barnsjukhuset Martinas app Barnsjukhuset Martina har uppdaterats och anpassats till Covid-19-situationen. Genom appen möjliggörs nu snabb kontakt för tidsbokning, digitala vårdbesök, rådgivning och flera andra funktioner. Centrum för Psykisk hälsa och Centrum för Vikthälsa är liksom akutmottagningen och den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen också öppen för digitala vårdbesök, där barnet får träffa sin ordinarie specialist. Syftet med de nya rutinerna är att undvika exponering för Covid-19.

Claude Collin är vd och barnkirurg på Barnsjukhuset Martina.

Om föräldrar väljer att söka akutvård för barn, finns en högtalartelefon utanför akuten. Via den görs en bedömning av om läkarundersökningen ska ske inomhus eller utomhus i vårdtältet. Sker undersökningen utomhus i tältet bär personalen skyddsutrustning. Alla barn med luftvägssymtom undersöks i tältet och därmed skyddas andra barn som söker vård för helt andra symtom. Akutmottagningen är öppen både kvällar och helger.
Claude Kollin, vd och barnkirurg på Barnsjukhuset Martina, står bakom de nya anpassningarna som ska skapa en trygg akutvård för barn mellan 1-21 år.
– Appen är i första hand till för våra medlemmar på akuten, men även för andra patientgrupper på vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning. Vår nya funktion med digitala vårdbesök ska inte förväxlas med andra digitala vårdgivare. Barn får tillgång till sin vanliga sjuksköterska eller läkarkontakt och all historik om barnet finns på plats. För att lindra oro och kunna ge rådgivning har vi flera telefonlinjer öppna, säger Claude Kollin.

Close