Close

Nu blommar det!

I juli kommer ett hav av sommarblommor slå ut i rondellen i slutet av Valhallavägen vid Gärdet. Det är en del av ett projekt att värna den biologiska mångfalden i staden som svenska sommarblommor har planterats ut i den annars så tråkiga rondellen. Det är 23 olika sorter bland annat blåklint, prästkrage och vallmo.

Bin, humlor, fjärilar och andra pollinerande insekter behöver lagom avstånd mellan olika grönområden i staden för att få vila och orka flyga vidare. Rondellen kommer fungera som en landningsplats när de är på väg mellan Valhallavägens allégrönska till Gärdets stora öppna ytor. Blomsterängen kommer inte enbart erbjuda vila för insekterna utan dessutom mängder av mat i form av nektar och pollen.

Projektet har två initiativtagare som har grävt, forslat jord och sått halva rondellen var. Å ena sidan är det ett UF företag (Ung Företagsamhet) med tre gymnasieungdomar från Viktor Rydberg Gymnasium och å andra sidan är det ett samarbete mellan Diplomatiska Föreningen, Stockholm Stad och Stockholm Loves Pollinators.

”Förlusten av insekter och biologisk mångfald är minst lika allvarlig som klimatkrisen. Som tur är kan vi göra något åt det” – säger Göran Wiklund på Bin I Stan som har fungerat som rådgivare i projektet.

Biologisk mångfald är förutsättning för allt liv. Många olika arter skapar stabila och fungerande ekosystem vilket bidrar till ett stabilare klimat. Detta är särskilt påtagligt i urbana miljöer eftersom ekosystemet i städer är hårt belastat av föroreningar och saknad av sammanhängande gröna miljöer. Att skapa gröna ytor är angeläget och därmed är en blomstrande rondell ett betydelsefullt steg i att hjälpa våra pollinerare i sitt viktiga arbete. Samtidigt får vi njuta av en surrande blomsteräng mitt i stan.

Close