Close

Så här ska nya Stureplan se ut

Nya fasader, inomhustorg och bostäder – planerna för Sturekvarteret har släppts. Här är projektets fem huvudpunkter.


Fasader
Kvarterets exteriör täcker hus på Birger Jarlsgatan, Sturegatan, Humlegårdsgatan och Grev Turegatan. Med undantag för ett fåtal rivningar på Humlegårdsgatan och Grev Turegatan kommer fasaderna renoveras i klassisk Stockholmsstil från 1800-talet.

Dolda skatter
Idag är många av områdets finaste innergårdar och torg dolda. Marmorhallarna kommer genomgå full renovering och golvytan som är överbyggd frigörs. Sturebadet får en uppdaterad fasad med stor öppen yta i anslutning till den nya ingången. Det nya Grev Turegatans torg på Grev Turegatan 7 introduceras. Freys Hyrverk fasad, idag täckt av inglasade restaurang Tures och butiker, blottas ut mot mot Grev Turegatan.

Ny undervåning 
Sturehallen är en matmarknad som byggas i en ny undervåning. Ingången kommer ske via Marmorhallarna, där det också ges ny tillgänglighet till tunnelbanan. Den befintliga tunnelbanenedgången får också ett lyft.

Kvarteret håller öppet
Byggprocessen delas upp i två faser över tre år. Gallerian kommer under fas ett att hålla öppet som vanligt och man passar då på att renovera övriga delar. I fas två öppnas den nya matmarknaden i undervåningen, och då stänger övrig handel i gallerian ner.

Framöver
En paviljong på Stureplan står till och med den 27 juni öppen för allmänheten. Här går det att få information om projektet. Synpunkter skall sammanställas och ADIA (ägare av kvarteret) måste komma överens med Stockholms Stad i ett detaljplanssamråd innan den slutgiltiga planen spikas.

Close