Close

Nyanlända skräddare förstärker Svenskt Tenn

I Svenskt Tenns Sömnadsateljé tillverkas avancerade textilier. Skräddarna är nyanlända och bidrar med ovärderliga kunskaper som annars skulle gå till spillo. När österrikaren Josef Frank, pionjär inom formgivning och arkitektur, på grund av den gryende antisemitismen lämnade sitt hemland erbjöds han jobb i Sverige av Estrid Ericsson, som hade grundat Svenskt Tenn. Nu förs traditionen vidare, delvis tack vare socionomen Pia Lundström, som bidragit till Svenskt Tenns initiativ att erbjuda jobb till nyanlända skräddare på Strandvägen.
– När Maria Veerasamy, vd på Svenskt Tenn, kontaktade mig kändes det självklart. Jag är socialarbetare i grunden och arbetar både med integrationsfrågor och rekrytering av utländska hantverkare. Jag brinner för den här sortens insatser, det ger alla möjlighet att verkligen visa vad de går för, berättar Pia Lundström.

Pia har länge arbetat med nyanlända skräddare, målare och tapetserare på Caravanserai i Gävle. Hon är väldigt medveten om vilka stora talanger som finns där ute.
– Det som är så fint med Svenskt Tenn-projektet är att det inkluderar en riktad utbildningsinsats. De allra flesta av våra skräddare är flyktingar från Syrien och har en gedigen praktisk erfarenhet, många har arbetat som lärlingar sedan elvaårsåldern. På Svenskt Tenn kompletteras deras olika färdigheter med spetskompetens och språkstudier.

En för- eller eftermiddag i veckan får skräddarna på Svenskt Tenn studera svenska på arbetstid. De har redan breda kunskaper inom sömnad, omfattande och sällsynta erfarenheter som inte alltid stämmer överens med de svenska skräddarutbildningarna.
– I Sverige är utbildningen inom dessa områden väldigt teoretisk. Skräddare som redan har en praktisk kunskapsbas kan enkelt bygga vidare på den och snabbt bli väldigt kompetenta. Den riktade utbildningen – tillsammans med språkstudierna – bidrar till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden, framtida försörjning och en betydelsefull plats i samhället.

Close