Close

Vad händer på Östermalmstorg?

För drygt ett år sedan tog nätverket Östermalmstorgs vänner initiativet och utarbetade ett medborgarförslag för hur Östermalmstorg kan bli ett vackrare, mer harmoniskt och trivsammare torg till glädje för alla stockholmare. Förslaget togs fram tillsammans med arkitekt Aleksander Wolodarski.

Sedan den tillfälliga saluhallen togs bort har det pågått diskussioner hur man skulle kunna rusta upp torget för att skapa en skönare stämning som inbjuder till att man vill träffas och umgås där.  

Trafikkontoret har arbetat vidare på medborgarförslaget och utgått från gundidén, ett koncentriskt ringmotiv i markbeläggningen. Det finns nu två varianter av grundförslaget, det ena där ringmotivet har placerats centriskt och det andra där ringarna av tekniska skäl har förskjutits mot sydost.

Grundförslaget är en damm med ny stenbeläggning i ljus granit med varm ton i ett cirkelmotiv som utvidgas likt ringar på vattnet. En krans av vitblommande körsbärsträd ansluter till ringmotivet och under trädkronorna ställs parkbänkar. Torgstånd placeras på torgets södra sida innanför trädkransen. Två paviljonger placeras på torgets högsta nivå mot Sibyllegatan i öster. Det kommer ge torget jämvikt när den östra sidans aktiviteter förstärks för där saknas det kommersiella inslaget. På sommaren är det tänkt att det ska vara cafémöblemang framför paviljongerna och på den norra delen ska det ställas ut fler bänkar och blomsterurnor.

I dagarna, närmare bestämt den 8 februari, ordnade trafikkontoret ett stort informations-möte på Östermalmstorg där alla var välkomna att lämna synpunkter på de två förslagen. Det var många som såg sin chans att tycka till och ett flertal önskemål framfördes.

Vi frågar Jon Åsberg som ingår i arbetsgruppen Östermalmstorgsvänner vad som händer nu?
– Nu är nästa steg att Trafikkontoret ska färdigställa ett förslag, med hänsyn till synpunkter och teknikaliteter, och presentera det för politikerna i Trafiknämnden. Ett förslag som politikerna kan fatta beslut om, förklarar Jon.

När händer det?
– Det finns ingen tid angiven för när detta ska ske. Och när beslut är taget måste SL först täta taket till tunnelbanehallen som ligger under torgets norra del. Innan det är klart kan inte arbetet med själva torget påbörjas.

När kan vi räkna med att det nya Östermalmstorg kan vara färdigt?
– För tillfället finns det ingen fastställd tidpunkt för när Östermalmstorg ska vara klart.

Close