Close

Stabilt med svagt stigande priser

Richard Lagerling analyserar höstens bostadsmarknad.

Bostadsmarknaden har just börjat dra igång efter sommarstiltjen – intresset har varit stort under de första visningshelgerna och det är tydligt att vårens positiva trend håller i sig.

Under våren kunde vi se försiktiga prisökningar och en betydande ökning i antalet sålda hem. I stora drag kan man säga att detta är en effekt av det upplupna behovet att byta bostad efter förra årets osäkerhet. Allt fler professionella bedömare räknar med att räntorna kommer att ligga still under överskådlig tid framöver. Detta, i kombination med att de bostäder som läggs ut på marknaden säljs allt snabbare igen, gör att vi tror på ett minskat utbud och en stabil marknad med svagt stigande priser under resten av 2019.

Generellt gäller att prisskillnaderna mellan de allra bästa objekten och de som har många brister fortsätter att öka. De köpstarka 40- och 50-talisterna påverkas inte av amorteringskrav och bolånetak utan fortsätter att betala bra för toppobjekt. Ungdomarna och barnfamiljerna har varit tvungna att anpassa sig till den ändrade köpkraften och de tuffare bankreglerna. Många av dessa prioriterar nu lite annorlunda. Vi ser en tydlig trend i att allt fler barnfamiljer väljer något mindre yta men mer välutnyttjade kvadratmeter. Det har bidragit till att funkis och bra 1960- och 70-tal har blivit mer populärt.

Marknadens återhämtning har även lett till att underhandsförsäljningarna av större våningar har ökat. Vi har under våren haft förmånen att förmedla ett stort antal mycket exklusiva våningar. Här har den svaga kronan även bidragit till ett ökat intresse hos utlandssvenskar med planer på att återvända till Stockholm. Många har tidigarelagt sitt köp och passat på nu när valutarabatten är större än på länge.

Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du har frågor om marknadsutvecklingen eller om du vill att vi bevakar dina intressen till den perfekta bostaden kommer ut till försäljning. Vårt starka kundregister gör att allt fler våningar kan säljas utanför den öppna marknaden genom riktad matchning.

Vänligen
Richard Lagerling, Fastighetsmäklare

Close