Close

Supernormal riktar fokus mot mäns hälsa

Det började i en gruppchatt med Klarnas marknadsdirektör David Sandström, CDLP-grundarna Christian Larson och Andreas Palm och byrån Cicerons grundare Christian Palm. Ämnet var manlig hälsa och varför det inte är ett lika självklart ämne som kvinnohälsa. Diskussionen blev början på Supernormal som idag är en hälsoplattform för manlig hälsa med kontor/klinik på Östermalm. Vi har pratat med Simon Körösi som är delägare och chief medical officer på Supernormal.

Hur väcktes idén till Supernormal?
– SupernormalTM kom till ur en frustration. En grupp av manliga vänner kände att det saknades en plats där män med enkelhet kan agera på problem och optimera hälsan. När 9 av 10 män med problem inte agerar på dem, samtidigt som närmare hälften säger sig vilja förbättra sin hälsa om de bara visste hur, kände vi att det måste till en plats där man vill agera.
Hur ser den platsen ut?
– För att lyckas har vi försökt tillgängliggöra hälsoprofiler, tester, optimering och ett nytt sätt att lyfta fram frågorna som uppmanar till proaktivitet och ett fokus på lösningar.
Det pratas mycket om att kvinnors hälsa länge varit eftersatt – gäller det även manlig hälsa och i så fall på vilket sätt?
– Ja, till 100 procent. Man vet att över 50 procent av män aktivt väljer att inte prata om sin hälsa – med någon! Vad det beror på historiskt är svårt att spekulera i, men faktum är att kvinnor idag i större utsträckning än män söker vård för sina besvär. Samtidigt är kvinnor ofta de som tar ansvar för såväl den egna som resten av familjens hälsa, varför många verksamheter med fokus på hälsa, såsom apotek och digitala vårdgivare, utformats för att i första hand tilltala kvinnor. Vi anser att mycket mer fokus på både problem och lösningar kring männens hälsa behövs, samtidigt som män behöver bli betydligt mer aktiva i ansvaret kring sin hälsa. Nästan 8 av
10 män har någon gång lidit av mental ohälsa. Det som kanske är mest problematiskt med det, är att av alla som upplever att de lider, säger statistiken att 40 procent inte ens kommer att anse att de har behov av att söka vård eller så skäms de för mycket för att be om hjälp. Samtidigt vet vi att män står för över 70 procent av all suicid i Sverige.

Grundarna Simon Körösi, Gustav Grippe Bengtsson och Joanna Elmes.


Vilka frågor kring mäns hälsa är det vi har varit dåliga på att lyfta?
– De frågor kring manlig hälsa som vi sett är särskilt eftersatta är de som många upplever är svårast att såväl tala om som agera på. Utöver mental ohälsa, är sexuell hälsa – där erektil dysfunktion (tidigare impotens) är ett tydligt exempel – en stor, eftersatt kategori. Andra exempel är håravfall och infertilitet.

De frågor kring manlig hälsa som vi sett är särskilt eftersatta är de som många upplever är svårast att såväl tala om som agera på.

Vad erbjuder ni på Supernormal?
– Möjligheten att förstå och optimera hälsan. Det kan handla om alltifrån receptbelagda läkemedel mot erektil dysfunktion till hälsotester och livsstilsanalyser. Ett bra exempel är fertilitet där vi erbjuder ett hemmatest för spermiekvalitet. Om värdena avviker finns möjligheten att få kontakt med en fertilitetsklinik för vidare utredning och spermienedfrysning. Vad gäller hälsotester handlar det om blodprover. Här erbjuder vi ett bredare hälsotest och möjligheten att mäta sin biologiska ålder. Hälsotestet är det mest omfattande som finns idag för män i Sverige, och fokuserar på att utvärdera riskfaktorer för stora grupper av tillstånd som på sikt kan förkorta livet, och som kan fördröjas med en förändrad livsstil.
Vad är det vanligaste problemet män söker sig till er för?
– Vi har tre områden som verkar intressera männen extra mycket. Erektil dysfunktion är den första, vilket knappast är förvånande då nära 40 procent av män över 40 år drabbas i någon utsträckning. Därefter kommer sömn som stark tvåa. Det ligger också helt i linje med att ca 30 procent av män lider av sömnbesvär. Lite mer förvånande är kanske att fertilitet visas ett enormt intresse, där nära en tredjedel av våra besökare vill lära sig mer eller agera på det.

Lite mer förvånande är kanske att fertilitet visas ett enormt intresse.

Kan ni se en samtidsproblematik i mäns hälsa – det vill säga problem som grundar sig i den samtid vi lever i och i så fall på vilket sätt?
– Det är en komplex fråga som är svår att svara på med bara några få meningar. Det korta svaret är ja, det finns helt klart en samtidsproblematik. En stor andel av de sjukdomar som män blir allvarligt sjuka i och som förkortar deras liv är kopplade till livsstil. Samtidigt lever vi i en tid där människan aldrig varit så rik och haft tillgång till så mycket som idag. Det är inte längre en fråga OM du kommer att få mat, utan vilken mat du VILL äta, och många gånger är det snarare svårt att hålla igen och begränsa sitt kaloriintag. Det vi också vet är att det är evolutionärt helt naturligt. Du ska vilja äta sött, salt och fett. Det har i hela människans historia varit en fråga om överlevnad. Idag är så inte fallet. Vi vet, som en förlängning av
den utbredda övervikten som stadigt ökar, att det kraftigt ökar risken för tillstånd som exempelvis kärlsjukdom. Ett första tecken på kärlsjukdom kan vara svårigheter att få en erektion. Men om man inte pratar om det med sina vänner, sin partner eller sin läkare, är risken onödigt stor att man går omkring med en begynnande kärlsjukdom som tids nog riskerar att utvecklas till någonting mycket mer allvarligt.
Vad betyder BIOAGE 3000? Och vad kan man mäta och åtgärda med det här testet?
– BioAgeTM mäter din biologiska ålder genom en algoritm som utgår från nio biomarkörer från en blodpanel. Informationen bakom algoritmen består av många tusentals individer som följts i över 20 år, där man undersökt hur förändringar i hur gener aktiveras och deaktiveras
kopplat till olika sjukdomstillstånd. Det visar sig att sättet gener aktiveras/deaktiveras på är oerhört nära besläktat med åldrande och sjukdomsrisk. Om du tar testet och det visar sig att du är äldre än din kronologiska ålder (ålder i passet), kan det finnas anledning att se över din livsstil och om det finns förändringar som skulle kunna medföra ett mer hälsosamt leverne. På samma sätt, kan testet användas för att följa livsstilsförändringar man valt att göra, och över tid se hur kroppen svarar på dessa förändringar.
Det pratas mycket om klimakteriet just nu och investeras mycket i femtech – hur ser den hormonella hälsan ut hos män och hur ger sig det uttryck?
– I det individuella fallet ser den hormonella hälsan många gånger bra ut hos män. Över de senaste 50-60 åren har dock det totala spermietalet globalt minskat med över 60 procent och ingen vet säkert varför. Det finns oerhört många hormoner i våra kroppar, men när man talar om manliga hormoner förs nästan alltid tankarna till testosteron. Det är såklart nära till hands att kommunicera kring ett ensamt hormon som ska förklara det man länge ansett vara definitionen av ”manlighet”, men det är också lite problematiskt att försöka förenkla det så mycket. Vi vet idag att mäns spermiekvalitet kraftigt dyker efter ca 35 års ålder, och det finns flera
orsaker till att det sker. Därtill genomgår även män en tydlig förändring i hormonell konstitution allteftersom de blir äldre. Att kalla det för ett manligt klimakterium vågar jag inte göra, men visst upplever även män förändringar med stigande ålder som man i större utsträckning än idag behöver ta på allvar och inte vara rädd för eller nonchalant mot att
bemöta och behandla.

Över de senaste 50-60 åren har dock det totala spermietalet globalt minskat med över 60 procent.

Hur tror du att framtiden för manlig hälsa ser ut ?
– Många män gillar data och möjligheten att jämföra sig med andra och sig själv. När vi in längre är begränsade till att reaktivt hantera hälsofrågor, utan med den senaste teknologin och data har möjlighet att förutse och proaktivt adressera mäns hälsoutmaningar på individnivå, kommer mycket förändras. Vi tror att vi just nu omdefinierar manlig hälsa genom att flytta fokus från generella strategier till individuellt anpassade lösningar. Män blir inte bara mottagare av vård, utan aktiva deltagare som kan fatta informerade beslut baserade på realtidsinsikter utifrån sina egna
kroppar. Förhoppningsvis leder det till att mannen inte bara väljer att behandla redan uppkomna besvär, utan även väljer att förebygga och optimera för ett bättre liv.

Close