Close

Wisdome – en ny era för vetenskapen

Det beskrivs som en omslutande upplevelsearena för vetenskap som gör det komplexa lite roligare och enklare att förstå. Ett arkitektoniskt mästerverk som tänjer på gränserna för vad som är möjligt att bygga i trä. Nu står Wisdome Stockholm på Tekniska museet öppet för besökare!

Tekniska museets projekt Wisdome Stockholm, som öppnade i helgen, symboliserar en ny era för vetenskaplig upptäckt och lärande. Det banbrytande projektet, som efter knappt två år nu står klart, är dessutom en hyllning till svensk arkitektur och hållbarhet.

Med en storslagen ceremoni invigdes Wisdome Stockholm av Kung Carl Gustaf, ett öppnande som signalerar början på Tekniska museets 100-årsjubileum. Bygget av visualiseringskupolen har varit en utmanande resa där de böjliga formerna av trä, en gåva från Stora Enso, har formats till en böljande helhet. Det spektakulära bygget har under processen väckt internationell uppmärksamhet för sin kreativa vision. Wisdome Stockholm är inte bara Tekniska museets största satsning någonsin, utan även en plattform där världens komplexa frågeställningar blir tillgängliga.

I Wisdome Stockholm skapas upplevelser som tar publiken längre bort, närmare inpå och djupare ned än de någonsin varit. Tekniken är av absolut världsklass och tillsammans med enorma datakluster kan upplevelser skapas live, uppkopplat mot den senaste satellitdatan i verktyget OpenSpace. Wisdome gör det möjligt att resa fritt i universum och tillsammans med museets explainers upptäcka världen genom verklig data direkt från den forskningen.

Men domen och den spektakulära Trähallen ger också möjlighet att utforska mötet mellan konst och teknik, där samarbeten med KMH, Beckmans och fristående kreativa aktörer skapar helt unika upplevelser.
– Vi vill ta vetenskap närmare alla, skapa ett lustfyllt och tillgängligt lärande genom upplevelser och vara en inspirationskälla och ett komplement till klassrumsundervisningen, säger Maria Olsson, chef för lärande på museet.

Upplevelsen av Wisdome förhöjs av en dometeater utrustad med 3D-visualiseringsteknik, där besökarna förflyttas från universums ytterkanter till mikrovärldar inom en mitokondrie.
Det avancerade bygget har mött en del utmaningar längs vägen, men som Johan Oscarsson, arkitekt på det vinnande arkitektkontoret Eldning Oscarson Arkitekter, uttrycker det:
– Vi visste att vårt tävlingsförslag skulle kräva något exceptionellt. Det var utmanande, kanske på gränsen till omöjligt, men samtidigt hade vi en stark övertygelse om att det var genomförbart.

Close