Close

För en grön digital framtid – Judith Wolst

Hon blev utsedd till supertalang av Veckans Affärer och gav oss receptet mot digital panik i boken med samma namn. Idag verkar entreprenören Judith Wolst för en hållbar digital framtid.

Judith Wolst

Judith Wolst var tonåring på 90-talet i Småland när världen plötsligt flyttade in. Det vill säga internet. Judith blev blixtförälskad i detta internet som skulle frälsa världen och ägnade stor del av sin tid tätt intill tjutande modem. Samtidigt satt hon djupt försjunken i alarmerande klimatrapporter, eftersom klimatfrågor redan då hade väckt hennes intresse – och framför allt oro.

Idag är Judith Wolst en av landets främsta digitala rådgivare och en flitigt anlitad föreläsare i ämnet. Och, klimatfrågor i samband med teknik har idag en än mer framträdande roll i hennes arbete.

– För två år sedan startade jag och en kollega företaget SusTechable som fokuserar på att visa på hur vi med hjälp av teknologi kan vrida om företag och samhälle i en mer grön riktning. Klimatet är det som oroar mig allra mest och har gjort det sedan jag gick i högstadiet, säger hon när vi ses på en skärm under hennes promenad till kontoret på Alma på Östermalm.

Att det blev just Alma för Judith och hennes kollega är ingen slump – som den entreprenöriella person hon är passar Alma intill pulsen från Nybrogatan henne utmärkt.

– Jag är dessutom en estetisk person så jag vill ha det vackert omkring mig, och Alma är en vacker plats.

Hon tycker om förändring, innovation och variation, säger hon, och det har gjort internet till en perfekt allierad.

Det är livsfarligt att luta sig tillbaka och lita på att tekniken kommer att fixa biffen.

– Det går snabbt på internet och det händer alltid något nytt i den digitala världen. Det passar mig väldigt bra. Under de 20 år jag har jobbat med det här så har det aldrig varit tråkigt, säger hon och tillägger att det just nu är extra spännande med alla nya innovativa teknologier.

– Det är också hoppfullt att tekniken nu har lämnat amöbastadiet och kan utveckla förmågor som överskrider människans egen. Med det som kallats den fjärde industriella vågen står vi plötsligt med en ny verktygslåda till vårt förfogande.

Verktygslådan som Judith syftar på består av moderna teknologier som artificiell intelligens, blockkedjor, 3D-skrivare, nanoteknologi, VR, AR med mera. I den världen hon verkar för och drömmer om så är den verktygslådan central för att snickra ihop hållbara klimatlösningar.

– En viktig pusselbit är transparens i hur företag jobbar och vem som utför arbetet och hur. Det kan blockkedjor hjälpa oss med. Sedan kan AI effektivisera sådant vi redan gör och öka takten på innovation. Och, 3D-printers kommer att göra att vi producerar produkter med mindre spill på mer hållbara sätt, tror och hoppas Judith Wolst.

Makten, säger hon, för en hållbar framtid, finner vi fördelad på 3 pelare: konsumenten, politiken och företagen.

– Det ska inte läggas alltför stort ansvar hos konsumenten, även om det är viktigt att individen ställer krav. Men risken är att bara de medvetna, det vill säga främst den unga generationen, tar ansvaret, säger hon, och poängterar att det ju faktiskt inte är den generationen som skräpat ned planeten.

Förutom teknikens framsteg spår Judith en digital framtid där hållbarhet tar en större plats. Makten flyttas till flera små grupper istället för till få jättar, den polerade ytan kommer att kännas omodern och det perfekta anses suspekt. Istället tar det autentiska, rättframma och mänskliga större plats i framtidens digitala värld. Och det är här företagen behöver nya strukturer och arbetssätt för att hänga med.

Det låter onekligen som en ganska sympatisk framtid?
– Ja, men det är livsfarligt att luta sig tillbaka och lita på att tekniken kommer att fixa biffen. För en förändring behöver vi aktivt arbeta med att ta tillvara teknikens möjligheter, och detta med ett fokus och hastighet av historiska mått, säger Judith Wolst och avslutar med ett råd till just företag.

– Företagen måste gå från tjusiga ord i stil med Vi ska bli klimatneutrala 2045 till att visa på action. Det räcker inte med att klimatkompensera bort problemet.

Det är lätt att känna sig vilse bland begrepp som blockkedjor, AI, VR och VA, men för den intresserade finns massor att läsa om ämnet – inte minst författat av Judith Wolst. I sina böcker och rapporter tar hon oss med till en digital framtid som är en hållbar och mer demokratisk sådan.

Så kan framtidens teknologi skapa förändring

1. Den kan effektivisera och optimera sådant som vi redan gör.
2. Den hjälper oss att göra saker på nya sätt. Exempelvis förändrade affärsmodeller.
3. Helt nya typer av till exempel industri och produktionskedjor blir möjliga.

Close